The White Room

Bjalata staja, feature film, Bulgaria, 1968

DIRECTED BY: Metodi Andonov

The White Room

CAST:
Apostol Karamitev,
Elena Rainova,
Dorotea Tončeva,
Konstantin Kotsev,
Georgi Čerkelov,
Milena Andonova

SCRIPT:
Bogomil Raynov

PHOTOGRAPHY:
Dimo Kolarov

MUSIC:
Dimitar Valčev

EDITING:
Elena Dimitrova

Synopsis:

Sveučilišni profesor Aleksandrov ozbiljno je bolestan te se u osami svoje bijele bolničke sobe, gotovo potpuno izoliran od vanjskog svijeta, prisjeća ključnih trenutaka vlastite prošlosti – konflikata na poslu, u znanstvenoj zajednici i osobnom životu, evaluirajući pritom vlastiti život – prijatelje, ljubav i karijeru.

Debitantsko i veoma zapaženo ostvarenje Metodi Andonova nastalo prema romanu Putovanje u prazninu Bogomila Rainova, egzistencijalistička je psihološka drama koja istražuje važne probleme bugarskog društva 1960-ih te ujedno i beskompromisna konfrontacija s dogmatizmom staljinističkog razdoblja koja je redatelju donijela priznanja u zemlji i inozemstvu.

b/w, 83'