Sunday at Six

Duminica la ora 6, feature film, Romania, 1965

DIRECTED BY: Lucian Pintilie

Sunday at Six

CAST:
Irina Petrescu,
Dan Nutu,
Graziela Albini,
Eugenia Popovici,
Dorina Nila-Bentamar

SCRIPT:
Ion Mihaileanu,
Lucian Pintilie

PHOTOGRAPHY:
Sergiu Huzum

MUSIC:
Radu Caplescu

EDITING:
Eugenia Naghi

Synopsis:

Dvoje mladih revolucionara u pokretu otpora 1940, Anca i Radu, se zaljubljuju.

Prvijenac „duhovnog oca“ rumunjskog filma Luciana Pintiliea, ljubavna je priča koja nelinearnom narativnom strukturom, montažnim rješenjima, tretmanom vremena i fokusom na subjektivno doživljavanje protagonista podsjeća na postupke Alaina Resnaisa u filmu Hiroshima, ljubavi moja. Iako je hvaljen na festivalima u Cannesu, Locarnu, Mar de Plati i Pesaru, te se s pravom drži jednim od prvih rumunjskih filmova koji je preuzeo estetska načela europskog modernizma, film je toliko uzrujao rumunjske cenzore da je redatelj na svoj drugi film (čuvenu Rekonstrukciju) morao čekati četiri godine.

b/w, 76'