Sequences

Secvente, feature film, Romania, 1982

DIRECTED BY: Alexandru Tatos

Sequences

CAST:
Geo Barton,
Ion Vâlcu,
Emilia Dobrin,
Mircea Diaconu

SCRIPT:
Alexandru Tatos

PHOTOGRAPHY:
Florin Mihailescu

EDITING:
Iulia Vincenz

Synopsis:

Film se sastoji od tri epizode povezane jednom filmskom ekipom; u prvoj priči mladić okupira javnu telefonsku govornicu, da bi se potom ispostavilo kako je posrijedi zapravo filmski set; u drugoj priči filmska ekipa nakon cjelodnevnog snimanja dolazi na večeru u restoran u kojem nema hrane; u trećoj priči dvoje statista otkriva kako se znaju otprije, kada je jedan od njih bio isljednik, a drugi žrtva istrage.

Metafikcijski film Sekvenca, često nazivan rumunjskom Američkom noći, kroz tri neovisne epizode slijedi filmsku ekipu prilikom snimanja filma, ispreplićući dokumentarizam i fikciju, zbilju i iluziju, kako bi u konačnici preispitao prirodu filmskog prikazivanja te dao pogled na odnos stvarnosti i filma, stanje u rumunjskoj kinematografiji u vrijeme komunizma, te ulogu umjetnika u rigidno kontroliranom društvu.

color, 98'