Izvan okvira 2


Sandra i Marina, Igor Jelinović, igrani, 2018, 25'
Doma za Božić, Tomislav Đurinec, dokumentarni, 2018, 31'
Trenodija za žrtve Hirošime, Zorko Sirotić, eksperimentalni, 2018, 9'50''
Nonna, Mario Pućić, dokumentarni, 2017, 15'