79 proljeća

79 primaveras, dokumentarni, Kuba, 1969

REŽIJA: Santiago Álvarez

79 proljeća

Sadržaj:

Život i djelo vijetnamskog revolucionara Ho Ši Mina. Naslov se referira na dob u kojoj je umro – imao je 79 godina. Politička biografija, kronika borbe za oslobođenje i kritika kolonijalističke politike Francuske i SAD-a. Emotivna i moćna elegija, ali i britki politički komentar. Sam Álvarez odbijao je titulu dokumentarista nazivajući se „izrađivačem pamfleta“.  Militantni film kako ga je izvorno zamislio Frantz Fanon, kao  „izazovni poziv na mišljenje, demistifikaciju i borbu.“ (D. P.)

25'