Gost kustos: Enrico Vannuci


Enrico Vannucci dugogodišnji je selektor kratkih filmova za program Orizzonti na filmskom festivalu u Veneciji. Od 2010. do 2014. bio je umjetnički direktor Ozu film festivala, a radi i kao novinar i filmski kritičar. Program koji će Vannucci odabrati za Kratki utorak bit će objavljen naknadno.

Voditelj programa Ivan Ramljak.