G. Direktor & Neželjeni


G. Direktor (Ali Erfan Farhadi), 3'

Neželjeni (Edon Rizvanolli), 85'

Više informacija o festivalu i ulaznicama na: festivaloftolerance.com