Natjecateljski program 9


Siguran let, Aldo Tardozzi, igrani, 2017, 24'
Crna ovca Bistrička, Višnja Skorin, Kristina Baticeli, dokumentarni, 2018, 60'
Duhovi – Tvoja mama to radi, Dalibor Barić, namjenski, 2018, 4'02''

Više o programu i filmovima na: danihrvatskogfilma.net