Natjecateljski program 1


Chui feat. Boris Štok – Pogledaj, Dalibor Barić, glazbeni spot, 7’49”
Andreja, Rundek & Ekipa “Ftičeki” – Mura Mura, Aron Kovačić, glazbeni spot, 10′
The Strange – Last Summer Song, Dalibor Barić, glazbeni spot, 3’56”
Punčke – Ako se rumenim, Ira Tomić i John Kardum, glazbeni spot 3’32”
Porto Morto – Kuća, Maja Alibegović i Roko Crnić, glazbeni spot, 5′
Mangroove – Nešto veće od nas, Dalibor Barić, glazbeni spot, 4’23”
Seine – Nebo, Marina Uzelac, glazbeni spot, 4’52”
Kojoti – Evolucija ide u pogrešnom smjeru, Dalibor Barić, glazbeni spot, 3’14”
Svemirko – 34,5, Denis Komljenović, glazbeni spot, 4′
Tonka – Vedro Filip Filković Philatz, glazbeni spot, 4′
ABOP – Right Now, Katrin Novaković, glazbeni spot, 4’51”
Doringo – Rimska salata, Dinko Čvorić Doringo, glazbeni spot, 4’04”
Boris Štok – Dodiri, Jasna Nanut, glazbeni spot, 3’44”
Kazan – Ravno polje, Dinko Čvorić Doringo, glazbeni spot, 4’25”
BluVinil – Moderna, Iva Gavrilović, glazbeni spot, 3’25”
Toni Starešinčić – Ritam vlaka 216, Arsen Oremović, glazbeni spot, 4′
Luul – Nju nije briga, Renata Lučić, glazbeni spot, 5′
Waitapu feat. Remi – Safe Zone, Anđelo Jurkas, glazbeni spot, 3’28”
Aljoša Šerić – Glup, Filip Filković Philatz, glazbeni spot, 5′

Više informacija na: danihrvatskogfilma.net