Natjecateljski 9


NOVA JA – ZDENKA KOVAČIČEK, Franka Telebuh, Petar Bašić, namjenski, 3‘47‘

LAŽ NA LAŽ – BARBARA MUNJAS, Ira Tomić, namjenski, 4‘50‘‘

SAD SAM JA IRENA, Jasmina Beširević, dokumentarni, 12‘45‘‘

SVE TE SENZACIJE U MOM TRBUHU, Marko Dješka, animirani, 13‘15‘‘

PLEJADE, Mateja Zidarić, eksperimentalni, 12‘7‘‘

MILA, Karko Vorih, dokumentanri, 30‘41‘‘

MEDEJA – SARA RENAR, Ira Bulić, namjenski, 4‘24‘‘

JEDNOG PETKA POPODNE, Lucija Brkić, dokumentarni, 10‘

 

Više informacija na: dhf.hr