Gustav Gavrin

12.12.1906, Zagreb, Austro-Ugarska (danas Hrvatska), , Salzburg, Austrija, 1976

 

Redatelj i scenarist.

Filmografija


Filmovi redatelja

Jasenovac

(Jugoslavija, Filmsko preduzeće DFJ - Direkcija za NR Hrvatsku, 1945)

Režija: Gustav Gavrin
FOTOGRAFIJA: Hugo Ribarić, Boris Rudman, Oktavijan Miletić, Sergije Tagatz
Sadržaj:

Prikazuju se strahote ustaških zločina u koncentracijskom logoru Jasenovac kroz filmske snimke i fotografije pronađene u ustaškim arhivima te one snimljene nakon oslobođenja logora. Nakon završetka rata komunističkoj vlasti bilo je važno pokazati i dokazati svim građanima Jugoslavije zločinačku ćud okupatorskih režima. Zato su za temu prvog dokumentarnog filma jugoslavenske i hrvatske kinematografije odabrali prikaz ustaških zločina s naglaskom na zločinima u koncent...

c/b, 35 mm, 16'
Vidi cijeli program