Kozara

igrani, 1962

REŽIJA: Veljko Bulajić

Kozara

ULOGE:
Velimir Bata Živojinović (Šorga),
Davor Antolić (Joja),
Ilija Bašić,
Milena Dravić,
Bert Sotlar

SCENARIJ:
Veljko Bulajić,
Stevan Bulajić,
Ratko Đurović,
Skender Kulenović,
Berislav Orlović,
Vladimir Špindler

FOTOGRAFIJA:
Aleksandar Sekulović

Sadržaj:
U lipnju 1942. Nijemci i njihovi suradnici poduzimaju ofenzivu protiv partizana i njihovog vrhovnog štaba u šumama planine Kozare, u sjevernoj Bosni. Jake neprijateljske snage stežu obruč oko Kozare, a partizani se pokušavaju probiti. Otežavajuća im je okolnost što moraju skrbiti o ranjenicima i izbjeglicama, stoga se male grupice odlučuju sakriti u zemunicama, nadajući se da će ih mimoići njemačko čišćenje terena... Neke od važnijih nagrada: Zlatna medalja na festivalu u Moskvi (63.);
nagrada kritike u New Delhiju;
Pula 62' - Velika zlatna arena za najbolji film te novčane nagrade za režiju i scenarij
nagrada publike Jelen tjednika VUS.

16 mm, c/b, 124 minute