Natjecateljski program 2


Gdje se vrabac skriva kad je hladno, Denis Lepur, Marko Stanić, igrani, 2017, 19'50''
Buffet Željezara, Goran Dević, dokumentarni, 2017, 60'
Kojoti – Ljubav u kvaru, Dalibor Barić, namjenski, 2018, 3'50''
Zid, Igor Husak, namjenski, 2017, 8'

Više o programu i filmovima na: danihrvatskogfilma.net