Natjecateljski program 4


Bamwise – Fury, Katrin Novaković, namjenski, 2017, 4'30''
Život od milijun dolara, Robert Tomić Zuber, dokumentarni, 2017, 80'
Nina Romić – Sad kad je gotovo, Filip Filković Philatz, namjenski, 2018, 4'36''

Više o programu i filmovima na: danihrvatskogfilma.net