Predstavljanje monografije Hajrudin Krvavac


Predstavljanje monografije Hajrudin Krvavac (Nebojša Jovanović, 2019)
Sudjeluju: Nebojša Jovanović, prof. dr. sc. Hrvoje Turković, Igor Galo i prof. dr. sc. Nikica Gilić

Predstavljanje je u sklopu filmskog programa Portreti: Partizanski film Hajrudina Krvavca.