Natjecateljski 12


I’M WAITING – THE CHWEGER, Dalibor Barić, namjenski, 4‘43‘‘

OSIJEK ⇆ KOPENHAGEN, GRAD TRAŽI UBOJICU, Ivan Faktor, eksperimentalni, 20‘08‘‘

NULTI KRAJOLIK, Bruno Pavić, dokumentarni, 70‘19‘‘

Više informacija na: dhf.hr