One Take (In)Equality


Moljac / The Moth, Jack Murray, Velika Britanija, 2020.
Kasno je / It's Late, Salman Vakili, Sahar Darvishzadeh, Njemačka, 2021.
Podređena / Subservient, Yaser Barzegar, Iran, 2021.
Leo / Leo, Moein Rooholamini, Iran, 2021.
Omot / Wrapper, Agustín Rubio, Španjolska, 2018.
Svi za jednog i jedan za sve / All for One and One for All, Žiga Čamernik, Slovenija, 2020.
Čekanje/ Waiting, Lara Lalić, Hrvatska, 2020.

Za više informacija o festivalu i filmovima koji će biti dostupni i za online gledanje, posjetite web stranicu www.onetakefilmfestival.com