"Filmski pregled" - manufaktura socijalističkih snova

deologizirani filmski žurnali koje smo uvrstili kao predigre ciklusa Hrvatske kinoteke, otkrivaju nam samu tajnu moći predtelevizijske kinematografije. Prikazujući političare i njihova djela većima od stvarnosti, filmski medij se doimao nenadmašiv u sposobnosti da ideološkoj fantazmi dade plijeneći i dojmljivo stvarnosan oblik. Filmski pregled, republički filmski žurnal ukinut sredinom pedesetih, mala je manufaktura socijalističkih snova koju danas pregledavamo vesela lica. Svojstvo filmskog negativa je da jednako marljivo sudjeluje u konstrukciji privida, koliko bilježi stvarnosnu građu od koje je sastavljen. Ideološke filmske projekte vrijeme hitro pretvori u istinite dokumente o lažima ideologa. U ovom slučaju, radi se o vrhunskim i silno maštovitim filmskim zapisiima. (Hrvoje Hribar)