Indijska pjesma

India Song, igrani, 1975.

REŽIJA: Marguerite Duras


ULOGE:
Delphine Seyrig (Anne-Marie Stretter),
Michael Lonsdale (vicekonzul Lahorea),
Mathieu Carrière (ataše njemačke ambasade),
Claude Mann (Michael Richardson),
Vernon Dobtcheff (Georges Crawn)

SCENARIJ:
Marguerite Duras (prema vlastitoj drami)

FOTOGRAFIJA:
Bruno Nuytten

Sadržaj:
Delphine Seyrig tumači ulogu Anne-Marie Stretter, supruge francuskog ambasadora u Indiji tridesetih prošloga stoljeća. Nezadovoljna vlastitim životom, brakom i pateći od dosade ide iz afere u aferu s raznim muškarcima. Iako suprug zna za njene aktivnosti, prešutno prelazi preko toga. Među muškarcima koje viđa, izdvoji se francuski vice-konzul iz Lahorea koji je poslan u Kalkutu zbog prijašnjeg lošeg ponašanja.

digitalno, boja, 120 min