Planina gnjeva

Planinata na gnevot, igrani, 1968

REŽIJA: Ljubiša Georgijevski

Planina gnjeva

ULOGE:
Risto Šiškov (Stamat),
Olivera Katarina (Olivera),
Petar Prličko (Mone),
Branislav Jerinić (Ognen),
Nada Gesovska (Nevena)

SCENARIJ:
Ante Popovski

FOTOGRAFIJA:
Branko Mihajlovski

GLAZBA:
Toma Prošev

MONTAŽA:
Vangel 'Laki' Čemčev

Sadržaj:

Film o dvojbi revolucionara koji se u procesu kolektivizacije farmi u zapadnoj Makedoniji našao između "dvije vatre".

c/b, 80'