CIKLUS: RASPORED

Od 23.10.2020. Do 29.09.2022.

Retrovizor 1980-89

Prethodni
Slijedeći

Petak, 23.10.2020

19:00 Idi i gledaj

Idi i smotri, SSSR, 1985

Nedjelja, 22.11.2020

19:00 Posljednji metro

Le dernier métro, Francuska, 1980

Subota, 28.11.2020

19:00 Tuđinci

Aliens, SAD, UK, 1986

Četvrtak, 29.09.2022

21:00 Predator

SAD, Meksiko, 1987