Maria Spath

 

Filmography


Films by this director

Herr Bachmann und seine Klasse

(Germany, 2021)

Directed by: Maria Spath
PHOTOGRAPHY: Reinhold Vorschneide
Synopsis:

Gdje se čovjek osjeća kao kod kuće? U Stadtallendorfu, njemačkom gradu sa složenom poviješću isključivanja i integracije stranaca, učitelj Dieter Bachmann nudi svojim učenicima ključ da se barem osjećaju kao da su kod kuće. U dobi od dvanaest do četrnaest godina, ovi učenici dolaze iz dvanaest različitih nacija, a neki se još uvijek bore s njemačkim jezikom. Pred samu mirovinu, gospodin Bachmann želi potaknuti njihovu znatiželju za širok raspon vještina, tema, kultura...

color, 217'
See full programe