Café Manon

experimental, short feature, Kino-klub Split, 1967

DIRECTED BY: Ranko Kursar

Café Manon

SCRIPT:
Ranko Kursar

PHOTOGRAPHY:
Andrija Pivčević

EDITING:
Ranko Kursar

Synopsis:

Pred dinamičnom kamerom u svim smjerovima lete užurbane konobarice prometne vrtne terase na splitskom kolodvoru obavljajući svoj dnevni posao. Hektična atmosfera pojačava se rezovima s lica na lice, s pokreta na pokret, pa se čini da je cijeli film na ritmički programiranom energetskom tripu.

b/w, digital, 11’