Put

documentary, short feature, Adria film, Yugoslavia, 1977

DIRECTED BY: Aleksandar F. Stasenko


SCRIPT:
Aleksandar F. Stasenko

PHOTOGRAPHY:
Andrija Pivčević

EDITING:
Aleksandar F. Stasenko

Synopsis:

Mladi pripadnici obitelji Rodić sedam godina su, bez ičije pomoći, radili cestu kroz kamenjar do zaselka Rodići u Dalmatinskoj zagori, iako u tom zaselku žive samo stariji pripadnici obitelji. Odbijajući objasniti motivaciju ovog začudnog poduhvata, film se uz pomoć fascinantne kamere Andrije Pivčevića koncentrira na prizore mukotrpnog rada, time dajući poduhvatu mitske dimenzije. Ovaj ponajbolji Stasenkov film jedan je od mnogih autorovih dokumentaraca koji tematiziraju rad i upornost.

color, 35 mm, 17'