Accidental luxuriance of the translucent watery rebus

animated, Croatia, 2020

DIRECTED BY: Dalibor Barić

Accidental luxuriance of the translucent watery rebus

SCRIPT:
Dalibor Barić

MUSIC:
Dalibor Barić

Synopsis:

Martin se pokušao boriti protiv sustava, a sada je u bijegu. Sara je konceptualna umjetnica. Zajedno se pridružuju revolucionarnoj komuni na selu. Policija im je na tragu. Inspektor Ambroz zna da su prava pitanja važnija od odgovora. Jer možda ništa od ovog nije istina.

color, 80'

Trailer