Wire

documentary, Croatia, Slovenia, Litva, Belgium, Norway, 2021

DIRECTED BY: Tiha K. Gudac

Wire

SCRIPT:
Tiha K. Gudac,
Igor Bašin,
Frederik Nicolai

PHOTOGRAPHY:
Darko Herič,
Thomas Szacka-Marie

EDITING:
Thijs Van Nuffel

Synopsis:

Kad je Slovenija postavila željeznu ogradu na području uz rijeku Kupu, Hrvatska je postala tampon zona za priljev izbjeglica koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, pokušavajući stići do Zapadne Europe. Ograda je dovela do smanjenja turističkih aktivnosti i stvorila sasvim novu dinamiku tog područja. Ono sada privlači nacionaliste s ekstremne desnice, aktiviste za ljudska prva, političare, policijske ophodnje i graničnu policiju, migrante i izbjeglice na putu prema Europi. 

color, 75'