Boje i ritmovi nemira - Collegium Artisticum 1939-1941

dokumentarni, 2022

REŽIJA: Saida Mustajbegović

Boje i ritmovi nemira - Collegium Artisticum 1939-1941

FOTOGRAFIJA:
Eldar Muhić,
Amer Beganović

GLAZBA:
Damir Arslanagić

MONTAŽA:
Nermin Komarica

Sadržaj:

Dokumetarni film o grupi Collegium Artistikum koja je 1939. i 1941. napravila predstave po uzoru na sintetički, ili totalni teatar po uzoru na Emila Buriana iz Praga. Nakon druge predstave u kojoj su bile četiri jednočinke, zabranjen je rad CA.

c/b i boja