Ciklus

Od 15.11. Do 19.11.2022.

Ja BiH... Pet dana Sarajeva u Zagrebu 2022.

Ja BiH... Pet dana Sarajeva u Zagrebu 2022.

Gostujući program, više informacija na: jabih.com

Ulaz na ovaj program je slobodan.

Filmovi iz ciklusa

Slike iz života BH filma

(BiH, 2021)

Režija: Mustafa Mustafić
FOTOGRAFIJA: Faris Dobrača, Almir Đikoli
Sadržaj:

Jedna cijela generacija filmskih stvaralaca nije više među živima, ali su ostala njihova dijela koja govore o počecima, nastanku, usponima i padovima BH kinematografije. Poznato je da u vrijeme socijalističke Jugoslavije kinematografija je bila uređena kao nezavisne republičke kinematografije. Nažalost, naša, BH kinematografija spadala je u red nerazvijenih, tehnički nedovoljno opremljenih i kadrovski ovisnih od drugih filmskih centara. U samim njenim počecima, kao i prvim filmovi...

boja i c/b, 90'
PROJEKCIJA:
Utorak 15.11.2022 U 17:00

Praznik praznine

(BiH, 2022)

Režija: Jasmin Duraković
FOTOGRAFIJA: Šahin Šišić
Sadržaj:

U svijetu koji je odavno izgubio dušu, ali i vrijednosti za koje se pojedinac bori, sredovječni Sado – čovjek koji traži svoje davno posuđene knjige i usput traga za vlastitim, ali i izgubljenim ljudskim identitetom, živi kao usamljenik kojem je potrebna mrva ljubavi. Kao tragač za knjigama koje je u svome bogatom društvenom i privatnom životu posuđivao raznim prijateljima i slučajnim prolaznicima, pokušava doći do nove životne ravnoteže i sklada. Ali, kreću u drugom p...

boja, 95'
PROJEKCIJA:
Srijeda 16.11.2022 U 17:00

Boje i ritmovi nemira - Collegium Artisticum 1939-1941

(2022)

Režija: Saida Mustajbegović
FOTOGRAFIJA: Eldar Muhić, Amer Beganović
Sadržaj:

Dokumetarni film o grupi Collegium Artistikum koja je 1939. i 1941. napravila predstave po uzoru na sintetički, ili totalni teatar po uzoru na Emila Buriana iz Praga. Nakon druge predstave u kojoj su bile četiri jednočinke, zabranjen je rad CA.

c/b i boja
PROJEKCIJA:
Četvrtak 17.11.2022 U 17:00

Pismo glava

(1983)

Režija: Bahrudin 'Bato' Čengić
FOTOGRAFIJA: Karpo Aćimović Godina
Sadržaj:

Nakon vojnog roka, umjesto povratka u provinciju, mladić Baja se odluči za život u Sarajevu...

boja, 106'
PROJEKCIJA:
Subota 19.11.2022 U 17:00
Vidi cijeli program