Jasenovac

dokumentarni, kratkometražni, Jugoslavija, Filmsko preduzeće DFJ - Direkcija za NR Hrvatsku, 1945

REŽIJA: Gustav Gavrin / Kosta Hlavaty

Jasenovac

SCENARIJ:
Gustav Gavrin,
Kosta Hlavaty

FOTOGRAFIJA:
Hugo Ribarić,
Boris Rudman,
Oktavijan Miletić,
Sergije Tagatz

MONTAŽA:
M. Seidl

Sadržaj:

Prikazuju se strahote ustaških zločina u koncentracijskom logoru Jasenovac kroz filmske snimke i fotografije pronađene u ustaškim arhivima te one snimljene nakon oslobođenja logora.

Nakon završetka rata komunističkoj vlasti bilo je važno pokazati svim građanima Jugoslavije zločinačku ćud okupatorskih režima. Zato su za temu prvog dokumentarnog filma jugoslavenske i hrvatske kinematografije odabrali prikaz ustaških zločina s naglaskom na zločinima u koncentracijskom logoru Jasenovac. Film se temeljio na šokantnim prizorima kao dokaznom materijalu, ali i osuđujućem glasu naratora.

c/b, 35 mm, 16'