Jasenovac

dokumentarni, kratkometražni, Jugoslavija, Filmsko preduzeće DFJ - Direkcija za NR Hrvatsku, 1945

REŽIJA: Gustav Gavrin / Kosta Hlavaty

Jasenovac

SCENARIJ:
Gustav Gavrin,
Kosta Hlavaty

FOTOGRAFIJA:
Hugo Ribarić,
Boris Rudman,
Oktavijan Miletić,
Sergije Tagatz

MONTAŽA:
M. Seidl

Sadržaj:

Prikazuju se strahote ustaških zločina u koncentracijskom logoru Jasenovac kroz filmske snimke i fotografije pronađene u ustaškim arhivima te one snimljene nakon oslobođenja logora.

Nakon završetka rata komunističkoj vlasti bilo je važno pokazati i dokazati svim građanima Jugoslavije zločinačku ćud okupatorskih režima. Zato su za temu prvog dokumentarnog filma jugoslavenske i hrvatske kinematografije odabrali prikaz ustaških zločina s naglaskom na zločinima u koncentracijskom logoru Jasenovac. Film se temeljio na šokantnim prizorima kao dokaznom materijalu, ali i osuđujućem glasu naratora. Neki prizori filma u zadnje vrijeme postali su predmet rasprava zbog sumnji u njihovu autentičnost.

c/b, 35 mm, 16'