Arabeska

experimental, 2004.

DIRECTED BY: Damir Čučić

Arabeska

SCRIPT:
Damir Čučić

PHOTOGRAPHY:
Boris Poljak

Synopsis:
Film slijedi i metrički strukturira zatečeni geometrizam gradskih površina i prometnih pravaca, koristeći se tramvajem kao vremenskom kapsulom, a izrezom tramvajskog prozora kao okvirom urbanoga krajolika snimljena iz pokreta...

color, digi beta, 10 min