Bosnia Diaries

Diários da Bósnia, documentary, Portugal, 2005

DIRECTED BY: Joaquim Sapinho

Bosnia Diaries

SCRIPT:
Joaquim Sapinho

Synopsis:

Dokumentarni osvrt na rat u Bosni, snimljen za vrijeme dva autorova posjeta, 1996. i 1997. godine. Dva se seta snimaka isprepliću u formi dnevničkog zapisa.

color, 88 min

Trailer