Perpetuum&Mobile, LTD

animated, Zagreb film, 1962

DIRECTED BY: Vatroslav Mimica


SCRIPT:
Vatroslav Mimica

Synopsis:
Kratki crtani film o odnosu između čovjeka i stroja. Stroj može dominirati čovjekom i stoga treba tražiti rješenje koje njihov odnos pretvara u kreativnu suradnju.

4 min