Monday or Tuesday

feature film, Jadran film, 1966

DIRECTED BY: Vatroslav Mimica

Monday or Tuesday

CAST:
Slobodan Dimitrijević (Marko Požgaj),
Pavle Vuisić,
Gizela Huml,
Jagoda Kaloper,
Srđan Mimica,
Fabijan Šovagović,
Rudolf Kukić,
Renata Freiskorn,
Olivera Vučo,
Zoran Konstantinović

SCRIPT:
Fedor Vidas,
Vatroslav Mimica

PHOTOGRAPHY:
Tomislav Pinter

MUSIC:
Miljenko Prohaska

EDITING:
Katja Majer

SCENOGRAPHY:
Zvonimir Lončarić

COSTUMES:
Martin Pintarić

Synopsis:
Razvedeni novinar Marko Požgaj započinje (radni) dan odvodeći sina u školu. Tijekom dana kroz svijest mu prolaze brojne misli i slike, sjećanja na djetinjstvo, bivša supruga, sadašnja djevojka, a ponajprije u ratu stradali otac...

b/w and color, 35 mm, 77'

Trailer