Pregled br. 6/47

filmski žurnal, Croatia, Yugoslavia, Jadran film, 1947

DIRECTED BY: Branko Majer

Pregled br. 6/47

PHOTOGRAPHY:
Nikola Tanhofer,
Hrvoje Sarić,
Viktor Farago,
Valentin Šerak,
Hugo Ribarić,
Frano Vodopivec,
Sergije Tagatz

EDITING:
Carmen Lukijanović,
M. Petrović,
D. Đurović

Synopsis:

Uoči projekcije u utorak, 14. prosinca u 18:30, uvodnu riječ održat će filmski kritičar Silvestar Mileta.

Iako su beogradske Filmske novosti bile najvažniji jugoslavenski filmski žurnal, zagrebački Jadran film od 1946. do 1950. proizvodio je svoj filmski žurnal Pregled. Dok su tjedna izdanja Filmskih novosti s mnogobrojnim kratkim reportažama ličile na današnji televizijski Dnevnik, Pregled je izlazio tek jednom mjesečno i sa svojih nekoliko dužih (petominutnih) reportaža po izdanju više sličio na današnje televizijske magazine.

U izdanju Pregled br. 6/47 prisutne su tipične „teškaške“ političke teme - 2. kongres Narodne omladine Hrvatske s prisutnim političkim zvijezdama i „oduševljenom“ omladinom, put Titove štafete od Podgore kraj Makarske do Beograda te vrhunac žurnala, sudski proces Slavku Kvaterniku i njegovoj „ustaškoj družini“ – ali i laganija tema o aktivnostima tokom Dječjeg tjedna.

b/w, 19'