Slavica

feature film, 1947.

DIRECTED BY: Vjekoslav Afrić

Slavica

CAST:
Irena Kolesar (Slavica),
Marijan Lovrić (Marin),
Dubravko Dujšin,
Carka Jovanović,
Ljubiša Jovanović

SCRIPT:
Vjekoslav Afrić

PHOTOGRAPHY:
Žorž Skrigin

Synopsis:
Dalmacija uoči izbijanja Drugog svjetskog rata na tlu Jugoslavije. Siromašna djevojka Slavica i mladi ribar Marin suočavaju se s oporom realnošću klasne podijeljenosti društva, a s izbijanjem rata angažiraju se, zajedno sa skupinom zadrugara, protiv talijanske okupacijske vlasti. Sakriju novosagrađeni ribarski brod kako bi ga predali partizanima, talijanske vlasti ih uhite, ali ih partizani spašavaju. Slavica i Marin priključe se partizanskom pokretu...

b/w, 35 mm, 100 minuta