Stolac za ljuljanje

feature film, 2005.

DIRECTED BY: Damir Čučić

Stolac za ljuljanje

CAST:
Mladen Vulić,
Milivoj Beader

SCRIPT:
Damir Čučić; Damir Karaka

PHOTOGRAPHY:
Boris Poljak

Synopsis:
Jurin se 'stolac' zaljuljao kada je počeo rat. Ali, ne samo njemu, nego i cijeloj njegovoj generaciji. Između maglovite slike budućnosti, u kojoj ne vidi sebe, i ratničke prošlosti što prosijava kroz fotografske negative u njegovu laboratoriju, Juri ostaje samo vječni nemir…

color, digi beta, 28 min