Silence Has No Wings

Tobenai chinmoku, feature film, Japan, 1966

DIRECTED BY: Kazuo Kuroki

Silence Has No Wings

CAST:
Mariko Kaga,
Hiroyuki Nagato,
Shoichi Ozawa,
Fumio Watanabe,
Kyu Sazanka

SCRIPT:
Hisaya Iwasa,
Kazuo Kuroki,
Yasuo Matsukawa

PHOTOGRAPHY:
Tatsuo Suzuki

MUSIC:
Teizo Matsumura

EDITING:
Kazuo Kuroki

b/w, digital, 110'

Trailer