Ženidba gospodina Marcipana

short feature film, Zora film, 1963

DIRECTED BY: Vatroslav Mimica


SCRIPT:
Vatroslav Mimica

PHOTOGRAPHY:
Oktavijan Miletić

Synopsis:
Satira na račun malograđanina koji je potpuno slijep za stvarnost, a život mu se sastoji od kupovanja svega onoga što odgovara njegovoj zamišljenoj slici.

11 min