CIKLUS: RASPORED

Od 12.04. Do 26.04.2005.

Ciklus njemačkog nijemog filma

Prethodni
Slijedeći

Utorak, 12.04.2005

19:00 Princeza ostriga

Die Austernprinzessin, 1919

20:00 Krhotine

Scherben, 1921

Četvrtak, 14.04.2005

19:00 Kabinet doktora Caligarija

Das Cabinet des Dr. Caligari, Njemačka, 1919

Utorak, 19.04.2005

19:00 Golem, kako je došao na svijet

Der Golem, wie er in die Welt kam, 1920

Četvrtak, 21.04.2005

19:00 Dr. Mabuse, kockar, I. dio: Veliki kockar, slika vremena

Dr. Mabuse, der Spieler I: Der grosse Spieler, ein Bild der Zeit, Njemačka, 1922

Utorak, 26.04.2005

19:00 Dr. Mabuse, kockar, II. dio: Pakao, igra o ljudima našeg vremena

Dr. Mabuse, der Spieler II: Inferno, ein Spiel Menschen unserer Zeit, Njemačka, 1922