CIKLUS: RASPORED

Od 25.02. Do 26.02.2019.

Kinoteka: Poslijeratna hrvatska kinematografija

Prethodni
Slijedeći

Ponedjeljak, 25.02.2019

19:00 Živjeće ovaj narod

Jugoslavija, 1947

21:00 Bakonja fra Brne

Jugoslavija, 1951

Utorak, 26.02.2019

19:00 Jasenovac

Jugoslavija, Filmsko preduzeće DFJ - Direkcija za NR Hrvatsku, 1945

Na izbore

Jugoslavija, Filmsko preduzeće FNRJ - Direkcija za NR Hrvatsku, 1946

Vriština i klasje

Jugoslavija, Jadran film, 1949

Događaj u Raši

Jugoslavija, Jadran film, 1950

Tunolovci

Jugoslavija, Jadran film, 1948

Radi onoga jutros

Jugoslavija, Jadran film, 1951

21:00 Plavi 9

Jugoslavija, 1950