Madeleine, mon amour!

feature film, short feature, Croatia, 1971

DIRECTED BY: Bogdan Žižić

Madeleine, mon amour!

CAST:
Ivica Vidović,
Zdenka Heršak,
Krešimir Zidarić,
Ivona Petri

SCRIPT:
Bogdan Žižić

PHOTOGRAPHY:
Ivica Rajković

MUSIC:
Tomica Simović

EDITING:
Katja Majer

Synopsis:

Prije antologijskog Putovanja Bogdan Žižić i Ivica Vidović napravili su još jedan nadrealistički film, Madeleine, mon amour!. Ivica Vidović je ljubavnik koji dolazi do svoje ljubavnice da bi doznao da je ona raskomadala svog muža te joj pomaže sastaviti ga i oživjeti. Začudni motivi, nadrealni humor, stilizirana scenografija i gluma stvaraju mješavinu satire o ljubavnim odnosima, edipovske priče o mužu kao sinu i nadrealističkog pogleda na svijet okrenut naglavce. Madeleine, mon amour! jedan je od prvih hrvatskih filmova u kojem se, doduše na kratko, pojavljuje motiv homoseksualizma.

Ispričavamo se zbog, jedine dostupne, kopije filma koja se nalazi u uznapredovanom stadiju gubljenja boje.

color, 35 mm, 11'