Play photo

feature film, short feature, Croatia, 1989

DIRECTED BY: Bogdan Žižić

Play photo

CAST:
Vilim Matula,
Marino Matota,
Slobodan Milovanović,
Mirjana Stolčić

SCRIPT:
Bogdan Žižić,
Tihomir Mraović

PHOTOGRAPHY:
Goran Trbuljak

MUSIC:
Neven Frangeš

EDITING:
Martin Tomić

Synopsis:

Žižićev kasniji kratkometražni igrani film Play photo ponavlja motiv nestajanja, prisutan u njegovom antologijskom filmu Putovanje. Ovaj put nestaju stvari. Glavni lik je fotograf koji primijeti da sve stvari koje fotografira u njegovom stanu nestanu. Razlog nestajanja ne možemo, kao u Putovanju, tražiti u potisnutim ljudskim strahovima, već u običnoj dosadi ili, filozofičnije, besmisli života. Drugačijost ovog filma od Putovanja ne čudi, jer su nakon aktivističkih 1960-ih i 1970-ih stigle cinične i deziluzionirane 1980-e. Uz upečatljivu potku filma, ističe se pojava tada mladog neafirmiranog glumca Vilima Matule.

color, 35 mm, 15'