CIKLUS: RASPORED

Od 07.05. Do 23.05.2009.

Ciklus španjolskih filmova IV

Prethodni
Slijedeći

Četvrtak, 07.05.2009

21:00 Dobrodošli Mr. Marshall

Bienvenido, Míster Marshall, Španjolska, 1953

Petak, 08.05.2009

19:00 Dobrodošli Mr. Marshall

Bienvenido, Míster Marshall, Španjolska, 1953

21:00 Smrt biciklista

Muerte de un ciclista, Španjolska, Italija, 1955

Subota, 09.05.2009

19:00 Smrt biciklista

Muerte de un ciclista, Španjolska, Italija, 1955

21:00 Glavna ulica

Calle Mayor, 1956

Ponedjeljak, 11.05.2009

19:00 Glavna ulica

Calle Mayor, 1956

21:00 Sonate

Sonatas, 1959

Utorak, 12.05.2009

19:00 Sonate

Sonatas, 1959

Srijeda, 13.05.2009

21:00 Nedužni

Los inocentes / Cronica negra, 1963

Četvrtak, 14.05.2009

19:00 Nedužni

Los inocentes / Cronica negra, 1963

21:00 Mehanički klaviri

Los pianos mecánicos, 1965

Petak, 15.05.2009

19:00 Mehanički klaviri

Los pianos mecánicos, 1965

21:00 Calabuch

Šanjolska, Italija, 1956

Ponedjeljak, 18.05.2009

19:00 Calabuch

Šanjolska, Italija, 1956

21:00 Plácido

Španjolska, Italija, 1961

Srijeda, 20.05.2009

19:00 Plácido

Španjolska, Italija, 1961

21:00 Krvnik

El verdugo, Španjolska, Italija, 1963

Četvrtak, 21.05.2009

19:00 Krvnik

El verdugo, Španjolska, Italija, 1963

21:00 Nacionalni lov

La escopeta nacional, 1977

Petak, 22.05.2009

19:00 Nacionalni lov

La escopeta nacional, 1977

21:00 Svi u zatvor

Todos a la cárcel, 1993

Subota, 23.05.2009

19:00 Svi u zatvor

Todos a la cárcel, 1993