Shane Carruth

1972, Myrtle Beach, South Carolina, USA

 

Director
Photo: Jonathan Crow (CC BY-SA 2.0)

Director, writer and producer.

Filmography


Films by this director

Primer

(USA, 2004)

Directed by: Shane Carruth
PHOTOGRAPHY: Troy Dick
Synopsis:

Uz njihove svakodnevne poslove, inženjeri Aaron i Abe svoje slobodno vrijeme provode radeći na novim tehnološkim projektima, koje razvijaju i usavršavaju u Aaronovoj garaži. Tijekom jednog takvog istraživačkog rada, koji uključuje elektromagnetsko smanjivanje težine predmeta, njih dvojica slučajno otkriju popratni efekt tog procesa, prostorno-vremensku petlju koju nazovu ´od A do B´. Riječ je o tome da predmeti ostavljeni u polju za smanjenje težine pokazuju određene pr...

color, 77'
See full programe