Jasenovac (1945)

documentary, short feature, Yugoslavia, Filmsko preduzeće DFJ - Direkcija za NR Hrvatsku, 1945

DIRECTED BY: Gustav Gavrin

Jasenovac (1945)

SCRIPT:
Gustav Gavrin,
Kosta Hlavaty

PHOTOGRAPHY:
Hugo Ribarić,
Boris Rudman,
Oktavijan Miletić,
Sergije Tagatz

EDITING:
M. Seidl

Synopsis:

Prikazuju se strahote ustaških zločina u koncentracijskom logoru Jasenovac kroz filmske snimke i fotografije pronađene u ustaškim arhivima te one snimljene nakon oslobođenja logora.

Nakon završetka rata komunističkoj vlasti bilo je važno pokazati svim građanima Jugoslavije zločinačku ćud okupatorskih režima. Zato su za temu prvog dokumentarnog filma jugoslavenske i hrvatske kinematografije odabrali prikaz ustaških zločina s naglaskom na zločinima u koncentracijskom logoru Jasenovac. Film se temeljio na šokantnim prizorima kao dokaznom materijalu, ali i osuđujućem glasu naratora.

b/w, 35 mm, 16'