Gustav Gavrin

12.12.1906, Zagreb, Austria-Hungary (now Croatia), , Salzburg, Austria, 1976

 

Director and writer.

Filmography


Films by this director

Jasenovac (1945)

(Yugoslavia, Filmsko preduzeće DFJ - Direkcija za NR Hrvatsku, 1945)

Directed by: Gustav Gavrin
PHOTOGRAPHY: Hugo Ribarić, Boris Rudman, Oktavijan Miletić, Sergije Tagatz
Synopsis:

Prikazuju se strahote ustaških zločina u koncentracijskom logoru Jasenovac kroz filmske snimke i fotografije pronađene u ustaškim arhivima te one snimljene nakon oslobođenja logora. Nakon završetka rata komunističkoj vlasti bilo je važno pokazati svim građanima Jugoslavije zločinačku ćud okupatorskih režima. Zato su za temu prvog dokumentarnog filma jugoslavenske i hrvatske kinematografije odabrali prikaz ustaških zločina s naglaskom na zločinima u koncentracijskom l...

b/w, 35 mm, 16'
See full programe