Perpetuum&Mobile, LTD

animirani, Zagreb film, 1962

REŽIJA: Vatroslav Mimica


SCENARIJ:
Vatroslav Mimica

Sadržaj:
Kratki crtani film o odnosu između čovjeka i stroja. Stroj može dominirati čovjekom i stoga treba tražiti rješenje koje njihov odnos pretvara u kreativnu suradnju.

4 min