CIKLUS: RASPORED

Od 15.10. Do 18.10.2020.

U gostima: Berlinale Special

Prethodni
Slijedeći

Četvrtak, 15.10.2020

19:00 Berlin Alexanderplatz

Njemačka, Nizozemska, Francuska, Kanada, 2020

Petak, 16.10.2020

19:00 Egzil

Exile, Njemačka, Belgija, Kosovo, 2020

21:15 Lekcije iz perzijskog

Persian Lessons, Rusija, Njemačka, Bjelorusija, 2020

Subota, 17.10.2020

19:00 Moja mala sestra

Schwesterlein, Njemačka, Švicarska, 2020

21:00 Sat njemačkog

Deutschstunde, Njemačka, 2019

Nedjelja, 18.10.2020

19:00 Izgovorena riječ vrijedi

Es gilt das gesprochene Wort, Njemačka, Francuska, 2019