CIKLUS: RASPORED

Od 05.10. Do 09.10.2018.

Panorama: Iz riznice makedonskog filma

Prethodni
Slijedeći

Četvrtak, 04.10.2018

19:00 Ukleti smo, Irina

Kolnati sme, Irina, 1973

Petak, 05.10.2018

19:00 Crveni konj

Crveniot konj, Makedonija, 1981

21:00 Sretna nova '49

Srećna nova '49, 1986

Subota, 06.10.2018

19:00 Tri Ane

1959

21:00 Crno sjeme

Crno seme, 1971

Nedjelja, 07.10.2018

19:00 Mis Ston

1958

21:00 Žeđ (1971)

1971

Ponedjeljak, 08.10.2018

19:00 Ne (1966)

1966

Pod istim nebom

Pod isto nebo, 1964

21:00 Staza

Pateka, 1967

Planina gnjeva

Planinata na gnevot, 1968

Utorak, 09.10.2018

19:00 Vrijeme bez rata

Vreme bez vojna, 1969

21:00 Cijena grada

Cenata na gradot, 1970