Loneliness Every Night

Har shab tanhai, feature film, 2008.

DIRECTED BY: Rassol Sadr Ameli

Loneliness Every Night

CAST:
Leila Hatami,
Hamed Behdad,
Marjan Gharajeh,
Mohsen Karimi

SCRIPT:
Cambozija Partovi,
Rasul Sadr Ameli

PHOTOGRAPHY:
Faraz Heydari

Synopsis:
Atieh (Leyla Hatami) voditeljica je radijske emisije u kojoj pomaže slušaocima s bračnim problemima. S druge strane, njoj bi samoj dobro došla pomoć u njenome osobnome životu. Sa suprugom Hamidom (Hamed Behdad) više se ne slaže te se njihovi razgovori gotovo redovito pretvaraju u gorke svađe. Kada sazna da joj je i zdravstveno stanje veoma loše, zajedno sa suprugom se zaputi na hodočašće u sveti grad Mashad, gdje se oboje nadaju naći odgovore.

color, 83 min